Съобщение

Уважаеми родители , с цел Вашето улесняване може да заплатите дължимата такса за детската градина по банков път  на следната банкова сметка:

BG47IORT73753102603200
BIG код: IORTBGSF
получател: ДГ „Рая“

Бъдете здрави!