Category "Новини"

21фев.2024

Тема: :“ Иновативни форми и методи в процеса на обучение. – 1 кредит“
Продължителност и форма на провеждане – 16 академични часа
Период на провеждане: 
09.03.2024 г.  – 10. 03. 2024 г.

Място на провеждане: онлайн-синхронно
Обучителна организация: 
„Институт за човешки ресурси“ – гр. София

Брой педагогически специалисти: 14

12фев.2024

Място на провеждане : ДГ „Рая“

Брой педагогически специалисти – 14, брой непедагогически персонал : 11

период на провеждане  21 –  22.03.2024 г.

5май2023

Тема: Бърнаут. Стратегии за справяне със синдрома „Бърнаут“  – 1 кредит“
Продължителност и форма на провеждане – 16 академични часа
Период на провеждане: 
27.05.2023 – 28.05.2023 г.
Място на провеждане: 
онлайн-синхронно
Обучителна организация: 
„Институт за човешки ресурси“ – гр. София

Брой педагогически специалисти: 14

17мар.2023

Тема: „Имплементиране на техники от Арт терапията в съвременния възпитателно-образователен процес – 1 кредит“
Продължителност и форма на провеждане – 16 академични часа
Период на провеждане:
22.04. – 23.04.2023 г.
Място на провеждане:
онлайн-синхронно
Обучителна организация:
„Институт за човешки ресурси“ – гр. София

Брой педагогически специалисти: 14

27фев.2023

Квалификация – обучение на педагогическите специалисти
Тема: „Методика на обучението по БДП в ДГ “
Продължителност и форма на провеждане – 16 академични часа
Период на провеждане: 13.02.2023г.
Място на провеждане: онлайн
Обучителна организация: „ДИДАСКО ГРУП“ ЕООД
Брой педагогически специалисти: 2

27фев.2023

Квалификация – обучение на педагогическите специалисти
Тема: „Нови учебни програми по БДП“
Продължителност и форма на провеждане – 16 академични часа
Период на провеждане: 11.02.2023г.
Място на провеждане: онлайн
Обучителна организация: „ДИДАСКО ГРУП“ ЕООД
Брой педагогически специалисти: 12

27мар.2020

Уважаеми родители , с цел Вашето улесняване може да заплатите дължимата такса за детската градина по банков път  на следната банкова сметка:

BG47IORT73753102603200
BIG код: IORTBGSF
получател: ДГ „Рая“

Бъдете здрави!

16мар.2020

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

БЛАГОДАРЯ ВИ!

18юли2018

На 23.07.2018г. /понеделник/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе Общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1.Бюджет – второ тримесечие.
2.Разни