Бюджет

БЮДЖЕТ 2021

Обяснителна записка ДГ Рая 09.2021г.

Бюджет 2021

Изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. – публикуван на 19.07.2021 г.

Изпълнение на Бюджет 2021 към 31.03.2021г.


БЮДЖЕТ 2020

Бюджет 2020

Изпълнение на Бюджет 2020 към 31.12.2020г.

Изпълнение на Бюджет 2020 към 30.09.2020г.

Изпълнение на Бюджет 2020 към 30.06.2020г.

Изпълнение на Бюджет 2020 към 31.03.2020г.


БЮДЖЕТ 2019

Бюджет 2019

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване от 01.01.2019г. до 31.03.2019г.

Изпълнение на Бюджет 2019 към 31.03.2019г.

Изпълнение на Бюджет 2019 към 30.06.2019г.

Изпълнение на Бюджет 2019 към 30.09.2019г.

Изпълнение на Бюджет 2019 към 31.12.2019г.


БЮДЖЕТ 2018

Бюджет 2018

Изпълнение на Бюджет 2018 към 31.03.2018г.

Изпълнение на Бюджет 2018 към 30.06.2018г.

Изпълнение на Бюджет 2018 към 30.09.2018г.

Изпълнение на Бюджет 2018 към 31.12.2018г.


БЮДЖЕТ 2017

Бюджет 2017

Изпълнение на Бюджет 2017 към 31.03.2017г.

Изпълнение на Бюджет 2017 към 30.06.2017г.

Изпълнение на Бюджет 2017 към 30.09.2017г.

Изпълнение на Бюджет 2017 към 31.12.2017г.


БЮДЖЕТ 2016

Бюджет 2016

Изпълнение на Бюджет 2016 към 31.03.2016г.

Изпълнение на Бюджет 2016 към 30.06.2016г.

Изпълнение на Бюджет 2016 към 30.09.2016г.

Изпълнение на Бюджет 2016 към 31.12.2016г.


БЮДЖЕТ 2015

Бюджет 2015

Изпълнение на Бюджет 2015 към 31.03.2015г.

Изпълнение на Бюджет 2015 към 30.06.2015г.

Изпълнение на Бюджет 2015 към 30.09.2015г.

Изпълнение на Бюджет 2015 към 31.12.2015г.


БЮДЖЕТ 2014

Бюджет 2014

Изпълнение на Бюджет 2014 към 31.03.2014г.

Изпълнение на Бюджет 2014 към 30.06.2014г.

Изпълнение на Бюджет 2014 към 30.09.2014г.

Изпълнение на Бюджет 2014 към 31.12.2014г.