група „Мики Маус“

Група „Мики Маус“

  • Славейка Бочева – Старши учител
  • Мария Василева – Учител
  • Славка Дошева – Помощник възпитател

Портфолио група Мики Маус