Общо събрание

На 23.07.2018г. /понеделник/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе Общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1.Бюджет – второ тримесечие.
2.Разни