Общо събрание

На 12.07.2017г. /сряда/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 30.06.2017г. /второ тримесечие/