Общо събрание

На 23.03.2017 година от 19.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе общо събрание, при следния дневен ред:
1.Запознаване с бюджет 2017г.