Обществен съвет

На 09.03.2017 година /четвъртък/ от 18.00 часа в сградата на ДГ „Рая“ ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ „Рая“.

Заседанието ще премине при следния дневен ред:
Становище за разпределението на бюджета по дейности за 2017 година на ДГ „Рая“