Общо събрание

На 17.01.2017 година от 19.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе общо събрание.