Обществен съвет

На 17.01.2017 година /вторник/ от 18.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ „Рая“ за избор на председател .

Събранието ще премине при следния дневен ред:

1. Избор на председател на обществения съвет.

2. Отчет на изпълнението на бюджета към 31.12.2016г.