Обществен съвет

На 13.12.2016 г. /вторник/ от 18.00 часа в ДГ „РАЯ” ще се проведе събрание на излъчените представители от групите за създаване на Обществен съвет.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1.Избор на четирима от представителите на родителите за основни членове на Обществения съвет.

2.Избор на четирима от представителите на родителите за резервни членове на Обществения съвет.

Родителите, които желаят могат да получат и допълнителна информация от директора на детската градина в приемния ден – вторник и четвъртък и при главния учител В. Миткова, в удобно за Вас време.