Общо събрание в ДГ „Рая“

На 01.07.2016 година от 19.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе общо събрание, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 година /второ тримесечие/.