Общо събрание в ДГ „Рая“

На 14.04.2016 година от 19.00 часа ще се проведе общо събрание в ДГ „Рая“ при следния дневен ред:

1. Информация за изразходването на бюджета на ДГ „Рая“ към 31.03.2016 година.