Общо събрание в ДГ „Рая“

На 21.01.2016г. от 19.00 часа в ДГ “Рая”, ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.