Общо събрание в ДГ „Рая“

Общо събрание в ДГ “Рая”

На 23.10.2015г. от 19.00 часа в ДГ “Рая” ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1.Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2015г.