Ден на отворени врати на 16.01.2015

ДГ „Рая“ обявява Ден на отворени врати на 16.01.2015 година, от 10.00 часа до 12.00 часа