Category "Новини"

10ян.2017

На 17.01.2017 година /вторник/ от 18.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ „Рая“ за избор на председател .

Събранието ще премине при следния дневен ред:

1. Избор на председател на обществения съвет.

2. Отчет на изпълнението на бюджета към 31.12.2016г.

29ное.2016

На 13.12.2016 г. /вторник/ от 18.00 часа в ДГ „РАЯ” ще се проведе събрание на излъчените представители от групите за създаване на Обществен съвет.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1.Избор на четирима от представителите на родителите за основни членове на Обществения съвет.

2.Избор на четирима от представителите на родителите за резервни членове на Обществения съвет.

Родителите, които желаят могат да получат и допълнителна информация от директора на детската градина в приемния ден – вторник и четвъртък и при главния учител В. Миткова, в удобно за Вас време.

25окт.2016

На 06.10.2016 година от 19.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета на ДГ „Рая“ към 30.09.2016 година.
2. Приемане ПВТР за учебната 2016 – 2017 година.
3. Приемане план за зимната подготовка за учебната 2016-2017 година.
4. Приемане ПДДГ.
5. Преподписване на длъжностните характеристики.
6. Припомняне на основни моменти от Етичния кодекс за работа с деца.
7. Разни

25окт.2016

На 01.07.2016 година от 19.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе общо събрание, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 година /второ тримесечие/.

25окт.2016

На 14.04.2016 година от 19.00 часа ще се проведе общо събрание в ДГ „Рая“ при следния дневен ред:

1. Информация за изразходването на бюджета на ДГ „Рая“ към 31.03.2016 година.

21ян.2016

На 21.01.2016г. от 19.00 часа в ДГ “Рая”, ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.

21окт.2015

Общо събрание в ДГ “Рая”

На 23.10.2015г. от 19.00 часа в ДГ “Рая” ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1.Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2015г.

12окт.2015

ДГ „Рая“, град Пловдив, район Западен, ул. „Димитър Страшимиров“ № 5, обявява Ден на отворени врати на 13.10.2015 година от 10.00 часа до 12.00 часа

21юли2015

На 29.07.2015г. от 19.00 часа в ДГ „Рая“, ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.