Category "Новини"

25окт.2016

На 06.10.2016 година от 19.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета на ДГ „Рая“ към 30.09.2016 година.
2. Приемане ПВТР за учебната 2016 – 2017 година.
3. Приемане план за зимната подготовка за учебната 2016-2017 година.
4. Приемане ПДДГ.
5. Преподписване на длъжностните характеристики.
6. Припомняне на основни моменти от Етичния кодекс за работа с деца.
7. Разни

25окт.2016

На 01.07.2016 година от 19.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе общо събрание, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 година /второ тримесечие/.

25окт.2016

На 14.04.2016 година от 19.00 часа ще се проведе общо събрание в ДГ „Рая“ при следния дневен ред:

1. Информация за изразходването на бюджета на ДГ „Рая“ към 31.03.2016 година.

21ян.2016

На 21.01.2016г. от 19.00 часа в ДГ “Рая”, ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.

21окт.2015

Общо събрание в ДГ “Рая”

На 23.10.2015г. от 19.00 часа в ДГ “Рая” ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1.Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2015г.

12окт.2015

ДГ „Рая“, град Пловдив, район Западен, ул. „Димитър Страшимиров“ № 5, обявява Ден на отворени врати на 13.10.2015 година от 10.00 часа до 12.00 часа

21юли2015

На 29.07.2015г. от 19.00 часа в ДГ „Рая“, ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.

22мар.2015

На 23.03.2015 година от 17.00 часа, ще се проведе открит момент в ПГ – 5 група на тема „Колко много знаем“.

22мар.2015

ДГ „Рая“, град Пловдив, район Западен, ул. „Димитър Страшимиров“ № 5, обявява Ден на отворени врати на 23.03.2015 година от 10.30 часа до 11.00 часа – „Децата творят“.