Category "Новини"

12юли2017

На 12.07.2017г. /сряда/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 30.06.2017г. /второ тримесечие/

21мар.2017

На 23.03.2017 година от 19.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе общо събрание, при следния дневен ред:
1.Запознаване с бюджет 2017г.

25фев.2017

На 09.03.2017 година /четвъртък/ от 18.00 часа в сградата на ДГ „Рая“ ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ „Рая“.

Заседанието ще премине при следния дневен ред:
Становище за разпределението на бюджета по дейности за 2017 година на ДГ „Рая“

10ян.2017

На 17.01.2017 година /вторник/ от 18.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ „Рая“ за избор на председател .

Събранието ще премине при следния дневен ред:

1. Избор на председател на обществения съвет.

2. Отчет на изпълнението на бюджета към 31.12.2016г.

29ное.2016

На 13.12.2016 г. /вторник/ от 18.00 часа в ДГ „РАЯ” ще се проведе събрание на излъчените представители от групите за създаване на Обществен съвет.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1.Избор на четирима от представителите на родителите за основни членове на Обществения съвет.

2.Избор на четирима от представителите на родителите за резервни членове на Обществения съвет.

Родителите, които желаят могат да получат и допълнителна информация от директора на детската градина в приемния ден – вторник и четвъртък и при главния учител В. Миткова, в удобно за Вас време.

25окт.2016

На 06.10.2016 година от 19.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета на ДГ „Рая“ към 30.09.2016 година.
2. Приемане ПВТР за учебната 2016 – 2017 година.
3. Приемане план за зимната подготовка за учебната 2016-2017 година.
4. Приемане ПДДГ.
5. Преподписване на длъжностните характеристики.
6. Припомняне на основни моменти от Етичния кодекс за работа с деца.
7. Разни

25окт.2016

На 01.07.2016 година от 19.00 часа в ДГ „Рая“ ще се проведе общо събрание, при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 година /второ тримесечие/.

25окт.2016

На 14.04.2016 година от 19.00 часа ще се проведе общо събрание в ДГ „Рая“ при следния дневен ред:

1. Информация за изразходването на бюджета на ДГ „Рая“ към 31.03.2016 година.

21ян.2016

На 21.01.2016г. от 19.00 часа в ДГ “Рая”, ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.