Общо събрание

На 20.04.2018г. /петък/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе Общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1.Запознаване с Бюджет 2018 г.
2.Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2018 към 31.03.2018 г. /първо тримесечие/
3.Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина.