Общо събрание

На 10.10.2017г. /вторник/ от 19:00 ч. в детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Рая” гр. Пловдив, при следния дневен ред:
1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 30.09.2017г. /трето тримесечие/
2.Запознаване с ПВТР
3.Запознаване с ПДДГ.
4.Запознаване с ППР.
5.Запознаване с ПБУВОТ
6.Запознаване с ВРПЗ.
7.Запознаване с Етичен кодекс на ДГ „Рая“.