Общо събрание в ДГ „Рая“

На 29.07.2015г. от 19.00 часа в ДГ „Рая“, ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.