Дошла е пролетта

На 23.03.2015 година от 17.00 часа, ще се проведе открит момент в ПГ – 5 група на тема „Колко много знаем“.