ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.3

 

  1. ОП”Доставка на пресни плодове и зеленчуци” от 25.02.2020 г.
  2. ОП”Доставка на мляко и млечни хранителни продукти “от 06.03.2020 г.
  3. ОП”Доставка на хляб” от 11.03.2020 г.
  4. ОП”Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти” от 22.04.2020 г.

Процедура за “Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ “Рая”, гр. Пловдив- 23.04.2020 г.

 

Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите на ДГ “Рая”, гр. Пловдив- 22.04.2020 г.

 

Процедура за “Доставка на хляб за нуждите на ДГ “Рая” – 11.03.2020 г., гр. Пловдив

 

Процедура за “Доставка на мляко и млечни хранителни продукти за нуждите на ДГ “Рая” – 06.03.2020 г., гр. Пловдив

 

Процедура за “Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ “Рая” – 25.02.2020 г., гр. Пловдив

 

Процедура за “Доставка на хляб за нуждите на ДГ “Рая”, гр. Пловдив

Comments are closed.