Избор на доставчици по схемите “Училищен плод ” и “Училищно мляко”

Заповед № РД-09-308/28.03.2019 г. за избор на доставчици по схемите “Училищен плод ” и “Училищно мляко”.

Bookmark the permalink.