Заявления

Заявление за отсъствие ПГ групи Декларация – такси Зявление за отсъствие през летните месеци 1 и 2 група Заявление за отсъствие през летните месеци 3 и 4 група Заявление за отписване от ДГ поради постъпване в 1 клас

Административни документи

Взаимодействие със социално подпомагане Гoдишен комплексен план_2020-2021 Дневен режим Мерки за повишаване качеството на образованието ПДДГ-2020-2021 Програма за подкрепа за личностно развитие на децата в ДГ Рая Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи Седмична програма Стратегия за превенция отпадането от обраователнатас система … прочети