ДГ Рая >> За нас

ДГ “Рая” се намира в район Западен. Официално детската градина е открита на 17.09.2011г., а започва работа с деца на 18.10.2011г.

Сградата на детското заведение е с уникална архитектура, луксозна и уютна. Дворът е просторен, озеленен с вековни дървета и цветни лехи. Има площадка за всяка група, оборудвана с обезопасена настилка и уреди за игра.

В сградата се помещават четири групи. В детската градина се обучават деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Учебно-възпитателният процес се осъществява според ДОИ по утвърдена програма. Използват се иновационни технологии и интерактивни методи. Педагогическият екип е съставен от високо квалифицирани специалисти, които се грижат с любов, внимание и всеотдайност към децата.

ДГ “Рая” е новооткрита градина и дейността на педагогическия екип е подчинена на стремежа да превърне ДГ “Рая” в привлекателен център за деца и родители. В допълнение на така формулираната визия, ще добавим и мисията на детската градина, която е Преодоляване на духовната криза, чрез възпитаване на личност адаптивна, инициативна, творчески обособена и интегрирана в обществото. Водещи в цялостната организация на педагогическия процес са толерантността, сътрудничеството, публичността.

Детската градина вече има собствена емблематична песен и знаме. Текстът и музиката на песента са дело на учителка от ДГ – Десислава Христова. В детското заведение се предлагат допълнителни педагогически услуги по желание на родителите.

Детската градина работи по проекта „Светът като детска площадка”. Целта на проекта е да се извърши международен образователен обмен под формата на стажантска програма и да се формира у децата познавателен интерес към основни знания по английски език чрез ежедневни занимания свързани с музика, изкуство, театър, спорт.

На 20.09.2013 г. тържествено се откриха още две нови групи. Всички групи в детската градина са оборудвани с аудио визуална техника – телевизори, лаптопи, DVD, мини уредби.

Comments are closed.